Borang Pendaftaran Pelajar Online - Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukkan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara*
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak*
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga)* Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah*
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Guardian / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Hubungan*
Pekerjaan*
Gaji* (RM)
Pendidikan*
Majikan*
Alamat*
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah*
Tel. Pejabat* Faks*:
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Hubungan*
Pekerjaan* Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Pendidikan*
Majikan*
Alamat*
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah*
Tel. Pejabat* Faks* :
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah / IPT / Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah*
 Tel. Pejabat*
 Faks*
 Email* Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN UPSR / PERCUBAAN UPSR/ PEPERIKSAAN TERKINI
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
Nama Sekolah*
Tahun Peperiksaan*
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN*
BAHASA MALAYSIA PENULISAN*
BAHASA INGGERIS*
SAINS*
MATEMATIK*
PEKA*
FARDU AIN*
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada. Contoh: SPM/PMR)
Nama Sekolah*
Tahun*
Nama Peperiksaan*
Mata Pelajaran Gred/Keputusan
*
*
*
*
*
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
No Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1 *
2 *
3 *
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran* Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi* Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi* Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran* Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran* Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

 Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. 
Pihak Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada tanpa sebarang notis.