Borang Permohonan Bantuan / Tajaan - Yayasan Terengganu
Perhatian:
- Sila isi maklumat di bahagian A, B, C, D, E dan F
- dan klik butang 'Hantar / Submit' di penghujung borang.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN
Permohonan Bantuan Persediaan*
Tahun Kemasukkan*
Nama Sekolah / Institusi / IPTA / IPTS*  Negara
Peringkat Pengajian*
Nama Kursus Diambil*
Tarikh Mendaftar Kursus* Tempoh Pengajian  Semester
B. MAKLUMAT PEMOHON
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP (Baru)* Eg. 080701075251
No Surat Beranak* Eg. Y9000129
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina*
Bangsa / Agama*
Tel. Bimbit* (Contact) Eg. 0123456789
Email* (Contact)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Alamat Rumah* Baris 1
Baris 2
Bandar*
Poskod*
*Daerah (TERENGGANU Sahaja)
KAWASAN DUN*
NO AKAUN BSN*
Sekolah Menengah*
Sekolah Rendah*
PEPERIKSAAN TERAKHIR*
TAHUN PEPERIKSAAN*
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN* GRED/CGPA
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA/PENJAGA
Nama*
No KP* Eg. 760103075251
Tempat Lahir*
Pekerjaan*
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan*
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380081234
Tel. Pejabat Faks:
Email
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP* Eg. 760103075250
Tempat Lahir*
Pekerjaan* Suri Rumah(Klik)
Gaji* (RM) Eg. 5500
Majikan
Alamat Pejabat
Tel. Bimbit* Eg. 0123456789
Tel. Rumah Eg. 0380001234
Tel. Pejabat Faks :
Email
Eg. mel@yahoo.com
E. MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah / IPT / Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. MAKLUMAT TAMBAHAN
Adakah anda merupakan anak yatim
Adakah keluarga anda penerima PPRT
Adakah keluarga anda Ibu Tunggal

SYARAT-SYARAT MEMOHON
1. Anak Negeri Terengganu, iaitu salah seorang ibu/bapa/penjaga RAKYAT TERENGGANU (Warganegara Malaysia) dan ibu/bapa/penjaga MENDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DI DUN NEGERI TERENGGANU.
2. Ibu/bapa/penjaga pemohon yang bukan daripada rakyat Terengganu tetapi permastautin tetap melebihi 10 tahun hendaklah mendapatkan surat pengesahan daripada majikan/wakil rakyat/penghulu mukim/ketua kampung.
3. Institusi Pengajian yang ditawarkan mestilah diktiraf oleh kerajaan, diluluskan oleh jabatan Pendidikan Swasta (JPS) dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Kursus pengajian sepenuh masa serta pemohon tidak bekerja.
4.Program/Kursus Latihan Kemahiran tidak layak memohon bantuan persediaan.
5.Tempoh Pengajian hendaklah tidak kurang dari SATU TAHUN.
6) Syarat umur bagi permohonan : 
 i- Peringkat Sarjana (Master)      - 25 tahun ke bawah. 
ii- Peringkat Doktor Falsafah (Phd) - 30 tahun ke bawah. 
Syarat ini dikira mengikut tahun kelahiran pemohon. 
Catatan : Bagi kes yang taraf kerakyatan dan daftar pemilih yang meragukan, sejarah persekolahan pemohon akan diambilkira dalam menentukan pertimbangan.

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Yayasan Terengganu berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis. Sebarang bentuk cubaan penipuan boleh menyebabkan anda disenarai hitam atau tindakan undang-undang boleh diambil.