Borang Pendaftaran Pelajar Online - Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukan Sesi *
Untuk Darjah/Tingkatan *
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara*
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak*
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Sendiri/Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Sendiri/Penjaga)* Eg. mel@yahoo.com
Status Pelajar


Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Maklumat Bapa / Penjaga Pertama ** Sila letakkan " - " jika tiada maklumat
Nama*
No KP / Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Hubungan*
Pekerjaan*
Gaji* (RM)
Pendidikan*
Majikan* (Sila nyatakan nama syarikat anda sekiranya bekerja sendiri)
Alamat*
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat* Faks:
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu ** Sila letakkan " - " jika tiada maklumat
Nama*
No KP / Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Hubungan*
Pekerjaan* Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Pendidikan*
Majikan* (Sila nyatakan nama syarikat anda sekiranya bekerja sendiri)
Alamat*
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email* Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah / IPT / Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah*
 Tel. Pejabat*
 Faks*
 Email* Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
2. PEPERIKSAAN TERAKHIR DIAMBIL (UPSR/PT3/PENGGAL DAN LAIN-LAIN)
Nama Sekolah*
Tahun*
Nama Peperiksaan*
Mata Pelajaran Gred/Keputusan
*
*
*
*
*
*
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
No Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1 *
2 *
3 *
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran* Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi* Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi* Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran* Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran* Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

Pihak pengurusan sekolah berhak untuk menolak pengambilan pelajar tersebut jika perlu. Jika berlaku sebarang kecemasan, pihak sekolah dibenarkan untuk mendapatkan rawatan perubatan daripada pakar perubatan yang berkelayakan atau hospital yang berdekatan untuk pelajar berkenaan. Pihak sekolah dan kakitangan tidak akan bertanggungjawab dalam sebarang rawatan perubatan yang diberikan kepada pelajar atau caj perubatan yang dikenakan. Jika maklumat ini tidak dimaklumkan kepada pengurusan sekolah sebelum pengambilan pelajar, pihak pengurusan Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad berhak untuk membatalkan penerimaan pelajar tersebut sebagai pelajar Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad. Pihak Sekolah juga berhak untuk memberhentikan pelajar yang tidak mengikut peraturan dan disiplin Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad berdasarkan cadangan oleh Pengetua Sekolah dan Guru Disiplin.

Akuan Pendaftaran & Penerimaan

Saya, Bapa / Ibu / Penjaga kepada pelajar di atas, mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami isi kandungan halaman tersebut. Saya akan mematuhi syarat-syarat yang dikenakan. Saya, dengan ini memahami dan bersetuju bahawa segala maklumat yang diberikan adalah betul. Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad mempunyai hak untuk menolak permohonan tersebut tanpa sebarang notis.