Borang Pendaftaran Pelajar Online - Kolej Hafiz - Pusat Pengajian Tinggi Tahfiz Al-Quran Dan Qiraat
A. MAKLUMAT PERMOHONAN
PERMOHONAN KE SEKOLAH*
UNTUK KEMASUKAN SESI*
UNTUK DARJAH/TINGKATAN*
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
SEKOLAH TERDAHULU
B. MAKLUMAT PELAJAR
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir*
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga)
Eg. mel@yahoo.com
Tel. Rumah
Alamat Rumah (Baris 1)*
Alamat Rumah (Baris 2)
Bandar*
Poskod*
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan)
 
Untitled Document
C. MAKLUMAT BAPA
Nama*
No KP*
Pekerjaan*
Gaji* (RM)
Majikan*
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email
Eg. mel@yahoo.com
D. MAKLUMAT IBU
Nama*
No KP*
Pekerjaan* Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email
Eg. mel@yahoo.com
E. MAKLUMAT KELUARGA
  Nama Sekolah / IPT / Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
F. UNTUK DIHUBUNGI JIKA KECEMASAN (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email
Eg. mel@yahoo.com
Untitled Document
G. MAKLUMAT AKADEMIK
1. MAKLUMAT PEPERIKSAAN SPM
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
NAMA SEKOLAH*
TAHUN PEPERIKSAAN*
- BAHASA MELAYU
- BAHASA INGGERIS / GCE 0 LEVEL ENGLISH
- PENDIDIKAN ISLAM
- PENDIDIKAN MORAL
- SEJARAH
- MATEMATIK
- SAINS
- BAHASA ARAB TINGGI
- MATEMATIK TAMBAHAN
- ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
- TASAWWUR ISLAM
- PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
- PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
- FIZIK
- KIMIA
- BIOLOGI
- PERDAGANGAN
- EKONOMI ASAS
- PRINSIP PERAKAUNAN
- SAINS TAMBAHAN
- PEKA
- FARDU AIN
2. PEPERIKSAAN LAIN (Jika ada)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. MAKLUMAT KOKURIKULUM
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
4. PENGUASAAN AL-QURAN
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Kolej Hafiz - Pusat Pengajian Tinggi Tahfiz Al-Quran Dan Qiraat berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.