Borang Permohonan Kerja Online
Jawatan Dipohon :
Nama :
IC/Passport/Passport :
Tarikh Lahir :
Tempat Lahir :
Jantina :
Bangsa :
Agama :
Warganegara :
Status Kahwin :
Bil. Anak :
Tel. Rumah :
Tel.Bimbit :
E-mel :
Alamat Rumah (Baris 1) :
Alamat Rumah (Baris 2) :
Bandar :
Poskod :
Negeri :
Serius Penyakit/Alahan : None
Lesen Kenderaan :
Adakah anda memiliki pengangkutan? : YES
Adakah anda perlu kemudahan tempat tinggal? : YES
Nama Universiti/Kolej/Sekolah :
Tahap Akademik :
CGPA / Gred :
Kursus :
Pengalaman Kerja :
Gambar :
Resume :